Mogelijke sociale gevolgen

Mogelijke sociale gevolgen

Sociale isolatie door verlies van het gehoor is hier het grootste risico.

Het is voor NF2-patiënten dan ook aangeraden om, in afwachting van een afdoende behandeling, zich zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de hulpmiddelen die ter beschikking staan van mensen met gehoorstoornissen in het algemeen en een beroep te doen op een team van mensen die op dat terrein ervaring hebben.