Behandeling

Behandeling

 

Het is erg belangrijk om vooral in de kinderjaren de patiënten door een multidisciplinair team te laten begeleiden.

Er mag dan geen medicatie voorhanden zijn die de evolutie van de ziekte kan indijken, de verschillende symptomen kunnen in de meeste gevallen wèl behandeld worden.

In elk geval is een dergelijk team het best aangewezen om patiënten én hun gezinsleden zo goed mogelijk te begeleiden bij deze complexe aandoening.
Gedetailleerde medische verslagen zijn bovendien een waardevolle hulp voor leerkrachten en therapeuten bij de begeleiding van kinderen met leer- en/of gedragsstoornissen ten gevolge van NF1.