Mogelijke problemen

Mogelijke problemen

In deze zeer algemene inleiding geven wij een overzicht van mogelijke problemen die kinderen met leermoeilijkheden en leerstoornissen kunnen hebben.

Het zijn symptomen die in mindere mate ook kunnen voorkomen bij kinderen die geen leerstoornissen hebben. Ook kinderen met leerstoornissen hebben niet alle symptomen in dezelfde mate.

Moeilijkheden die je kan verwachten bij kinderen met leermoeilijkheden of leerstoornissen:

 • Automatiseren verloopt zwak;
 • Minder goed geheugen of zwakke onthoudstrategie;
 • Moeite met links-rechtsoriëntatie;
 • Moeite met oriëntatie in de tijd;
 • Moeite met structureren;
 • Aandacht- en concentratieproblemen;
 • Moeilijkheden met het integreren van verworven functies;
 • Motorische moeilijkheden (handschrift);
 • Impulsiviteit;
 • Onhandigheid;
 • Moeite met sociale waarneming.

 

Door deze moeilijkheden hebben de leerlingen uiteraard last met verschillende schoolse vakken en niet enkel met de voor de hand liggende vakken als talen of wiskunde.

Door de motorische moeilijkheden zijn zelfs problemen mogelijk bij lichamelijke opvoeding of muziek (vb. een instrument bespelen: dit vergt heel wat coördinatie).

Uiteraard is het niet zo dat kinderen met leerstoornissen deze vakken niet aankunnen.
De meeste kinderen zullen helemaal geen moeilijkheden ondervinden, doch het lijkt ons zinvol om ook op de minder evidente moeilijkheden te wijzen zodat u begrip kan tonen wanneer zich toch moeilijkheden zouden voordoen.