Kinderen met NF en leerstoornissen: emotionele gevolgen

Kinderen met NF en leerstoornissen: gevolgen

Praktische gevolgen

Aangezien de meeste kinderen met NF door hun uiterlijk niet verraden dat ze NF hebben, is het gevaarlijk om hun moeilijkheden over het hoofd te zien. Naast de leerstoornissen en de uitingsvormen daarvan in de klas, zijn er immers ook moeilijkheden mogelijk op andere terreinen. Kinderen met NF zijn normaal begaafd, maar krijgen hun groeispurt meestal wat later. Op latere leeftijd halen zij de achterstand wel in, maar toch moeten we rekening houden met een vertraging van 1à 2 jaar gedurende hun schooljaren. We denken hierbij dan aan gestalte, maar ook aan houding, pubertaire ontwikkeling, (on)afhankelijkheid,…

De kinderen moeten zich zwaar inspannen omwille van hun moeilijkheden en zijn ook vaker moe, verstrooid en kunnen daardoor wel wat wrevel opwekken. Een complimentje en wat geduld doet wonderen …

Emotionele gevolgen

Een kind met leerstoornissen wordt vaak ten onrechte bestempeld als een lui of dom kind. Wanneer een kind met NF ook leerstoornissen ontwikkelt, moet het dus dubbele moeilijkheden verwerken. Hou hier als ouder rekening mee. Emotionele moeilijkheden (vb. faalangst) en gedragsproblemen (spijbelen, agressie,…) kunnen een gevolg zijn. Ook het gezin kan emotionele moeilijkheden ondervinden wanneer de diagnose NF en leerstoornissen valt. Naast de zorg om het kind mag de zorg om de partner, jezelf en de andere kinderen niet vergeten worden.

 

 

 Rol van de ouders

Elk kind is uniek en moet zo benaderd worden.
Voor ouders is het belangrijk dat ze hun kind aanvaarden, waarderen met de moeilijkheden en ook de zware kanten die hun stoornis met zich meebrengt.

Het is belangrijk om je kind te ondersteunen en te begeleiden, zonder het daarom alles uit handen te nemen. Het is de bedoeling dat je kind opgroeit tot een volwassene die zelfstandig en evenwichtig in het leven staat, ook al heeft uw kind een stoornis. Geef uw kind een compliment, geef het de tijd en de ruimte om te ontwikkelen en bewonder het doorzettingsvermogen van uw kind.

Wanneer uw kind het niet meer ziet zitten, zorg er dan voor dat uw kind bij u terecht kan of dat u uw kind kan verwijzen naar iemand waar uw kind mee kan praten. Blijf steeds in een open sfeer met elkaar omgaan en hou voor ogen dat uw kind heel wat te verwerken heeft op jonge leeftijd: een leerstoornis, die zijn schoolse leven danig beïnvloedt en bemoeilijkt èn een erfelijke aandoening. Dit is geen reden om de toekomst zwaar tegemoet te zien, maar wel een reden om uw kind met veel steun en warmte op te voeden.

 

Praktische tips

 • Regelmatig samen met uw partner het schoolwerk opvolgen kan zinvol zijn.
 • Praat voldoende met elkaar over deze problemen, zodat u ze ook kan relativeren.
 • Probeer gesprekken i.v.m. uw kind (CLB, oudercontact,…) samen bij te wonen.
 • Besteed extra aandacht aan de andere kinderen. Zorg ervoor dat er ook voor hen exclusieve momenten van aandacht zijn.
 • Doe ook leuke dingen met uw kind, zodat u niet steeds aangevoeld wordt als ‘boeman van het huiswerk’.
 • Blijf niet met uw vragen zitten, maar neem contact op met mensen die weten hoe u zich voelt. Dit kan de therapeut van uw kind zijn, of een oudervereniging als NF Kontakt, Sprankel of Zit stil!.
 • Samen de inhoud van de toets overlopen en niet enkel de punten evalueren.
 • Sterke punten in de toets extra benadrukken.
 • Samen de deelstappen bespreken die nodig zijn om tot een bepaald antwoord te komen.
 • Punten dienen gerelativeerd te worden t.o.v. geleverde inspanningen of t.o.v. vorige resultaten en niet t.o.v. anderen.
 • De leerstoornissen zelf ook relativeren: je overleeft het heus wel, hoe vervelend het ook is.
 • Benadruk ook de capaciteiten die het kind heeft; lezen en schrijven zijn slechts deelvaardigheden.
 • Laat het kind voldoende ruimte om op andere vlakken te ontwikkelen en zijn hobby’s uit te oefenen.