Bij wie kan je terecht?

Bij wie kan je terecht?

School

Neem steeds contact op met de leerkracht of de school van uw kind. Zij zijn het best geplaatst om u door te verwijzen naar instanties waar zij goed mee samenwerken. Uw kind heeft immers alle baat bij een goede coördinatie tussen de hulpverlening thuis, op school en buiten de school.

Op school kan een zorgleerkracht of remedial teacher hulp bieden.

 

NF-team

Het NF-team waar uw kind begeleid wordt kan het beste ingeschakeld worden wanneer schoolse moeilijkheden zich voordoen of te verwachten zijn.

 

CLB

Het CLB of PMS staat gratis tot uw dienst voor onderzoek van uw kind.

Sommige diensten bieden ook verdere begeleiding aan.

Extra begeleiding

Externe begeleiding kan gebeuren door logopedisten, remedial teachers, orthopedagogen, psychologen, neurolinguïsten, kinesisten,…

– ” Hou steeds voor ogen dat mond-tot-mondreclame betrouwbaarder is dan een mooie advertentie in het telefoonboek! “