Bekende vormen van leerstoornissen

Bekende vormen van leerstoornissen

We lichten de meest bekende leerstoornissen kort toe.

We zijn in deze rubriek geenszins volledig, in opsomming noch in beschrijving van de stoornis.

Dysorthografie

Dit is een stoornis in het schrijfproces.

Dysorthografie komt vaak voor in combinatie met dyslexie. De term dyslexie wordt dan ook vaak gebruikt voor beide stoornissen. De moeilijkheden die zich voordoen bij het verwerken van de Nederlandse taal kunnen zich ook voordoen bij het aanleren van vreemde talen.

Niet-verbale leerstoonissen

Dit is het moeilijk hebben met het verwerken van zintuiglijke ervaringen (voornamelijk tactiele en visuele waarneming).

Komt bij kinderen met neurofibromatose vaak voor. Ook sociale en emotionele moeilijkheden kunnen hierdoor voorkomen.

Dyscalculie

Dyscalculie is een andere term voor rekenstoornis.

Aandacht- en concentratiestoornissen (o.a. ADHD). Deze leiden door overactiviteit, aandachtstekort en impulsiviteit tot storend gedrag thuis en op school.

Dyslexie

Dyslexie is een stoornis in het leesproces.

Er kunnen moeilijkheden zijn met verklanken, tempo, begrijpen, … van woorden en teksten.