Neurofibromatose en leerstoornissen

Neurofibromatose en leerstoornissen

Wat zijn leerstoornissen?

Leerstoornissen (LS) is een term die als verzamelnaam gebruikt wordt voor mogelijke moeilijkheden die zich kunnen voordoen bij de schoolse ontwikkeling van uw kind.

Om correct te zijn moet er een onderscheid gemaakt worden tussen de term leerstoornissen en leerproblemen.

 

 

Leerproblemen of leerstoornissen

Bij leerproblemen of leermoeilijkheden hebben we te maken met moeilijkheden bij het schoolse leren ten gevolge van een aantoonbare oorzaak.
Afhankelijk van de aard en de ernst van de oorzaak is de leermoeilijkheid te behandelen of te verhelpen.

De oorzaken van leermoeilijkheden kunnen bij het kind zelf liggen of bij zijn omgeving.
Hiermee willen we geen schuldigen zoeken, wel een mogelijk andere aanpak mogelijk maken.

De oorzaken die bij het kind zelf liggen zijn onder meer intelligentie, zintuiglijke of neurologische moeilijkheden. Ook emotionele moeilijkheden of gedragsproblemen kunnen leermoeilijkheden veroorzaken.
Oorzaken die we bij de omgeving van het kind aantreffen zijn onder andere pedagogische omstandigheden, opvoedkundige omgeving, trauma’s, …

 

Bij leerstoornissen kunnen we geen oorzaak aantonen.

We hebben te maken met een zogenaamd dysharmonisch profiel:
geheel tegen de verwachtingen in (goede inspanningen, voldoende intelligentie, goed pedagogisch milieu,…) verloopt het schoolse leren niet zoals het hoort.