Wat is Neurofibromatose?

WAT IS NEUROFIBROMATOSE OF NF?

Neurofibromatose is een autosomaal genetische aandoening waar
drie grote types in worden onderscheiden.

Neurofibromatose type 1

In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het in de meeste gevallen goed mogelijk om op jonge leeftijd, zelfs in de neonatale periode, de diagnose van NF1 vast te stellen.

Neurofibromatose type 2

Neurofibromatose type 2, NF2, akoestische neurofibromatose, is veel zeldzamer dan NF1 en treft ongeveer 1 op 50.000 mensen. Ook NF2 is een dominant erfelijke aandoening en de kans op overerving is dus 50%.

Legius Syndroom

Legius Syndroom of NF1-like-syndrome is een mildere versie van Neurofibromatose type 1.